Hybricon Köpt

2021/02/22 § Lämna en kommentar

Hybridbuss E12 i Spanien

Jag kollade lite på Hybricon för flera år sedan då det verkade intressant. De hade ett pågående pilotprojekt med elbussar i Umeå och taget klimathysterin och hypen kring elfordon som varit ett bra tag så kunde det ha potential. Min bedömning blev dock att de inte hade en sportslig chans att kunna konkurrera med de större jättarna så jag dissade bolaget samt aktien.

Nu har jag fått rätt och pilotprojektet skall avvecklas på grund av bristande lönsamhet samt tekniska problem. Bolaget håller nu på med att omorganisera sin verksamhet till att bli ett kunskapsföretag och återförsäljare vilket gör att jag kan se potential i bolaget samt aktien.

Skäl till att jag valt att investera i Hybricon:

Aktien är helt utbombad och trots att de hade 18 MSEK i kassan och begränsade skulder så värderas bolaget till cirka 20 MSEK.

De har ett avtal med King long som är världens näst största busstillverkare och har ensamrätt att sälja i Sverige samt Danmark. King Long har sålt över 5000 bussar i Europa.

Hypen är fortfarande enorm över att hitta klimatsmarta lösningar.

Insiderköp i fredags från styrelseordföranden.

Det har tidigare gjorts stora investeringar i produktutveckling vilket borde medföra att bolaget har bra data över vad som fungerar eller inte i vårat nordiska klimat.

VD skriver i senaste rapport

” Med ovan bakgrund har Hybricon beslutat att helt upphöra med att marknadsföra Arctic Whisper produkterna för att istället frigöra resurser och fokusera på försäljning av bussar från King Long. Beslutet att avsluta arbetet med Arctic Whisper leder till att det kvarvarande IPR värdet skrivs ned i samband med årsbokslutet för år 2020. Denna, ej kassapåverkande, nedskrivning uppgår till ca 4 mkr och är kommunicerat i tidigare PM.
Under kvartalet har även diskussioner förts med en större operatör om möjligheter att nyttja Hybricons kompetens inom reparationer av komponenter till elfordon. Här finns möjligheter att utveckla affärserbjudandet och med nedläggningen av Arctic Whisper frigörs även kritisk kompetens för att fortsätta arbeta inom detta område.
Pandemin har inte enbart påverkat leveransen av demobussar, vilket är väsentligt för försäljningsarbetet. Den har även omöjliggjort att ta potentiella kunder till King Longs fabriker eller träffa kunder på ett sedvanligt sätt. Trots att King Long är en av världens största busstillverkare behöver potentiella kunder se bussen och möta nyckelpersonal på Hybricon. Detta har gjort lanseringen av King Long till en större utmaning än vad det normalt hade varit.
Under kvartalet har långtgående diskussioner förts med några av Sveriges och Nordens största bussoperatörer. Fokus ligger nu på att tillsammans med en operatör hitta en välavvägd affär som balanserar såväl finansiell som operativ risk för bägge parter där King Long också aktivt tar en del av dessa risker. De produkter som framförallt diskuteras är PEV12 samt PEV15.”

Förhoppningsvis kan bra avtal slutas med begränsad risk för Hybricon vilket medför att man kan plocka hit ett par demobussar. Givetvis är det hög risk och här kan man riskera att förlora hela kapitalet om bolaget går i KK. Men taget den låga värderingen, kassan samt att overheadkostnader kommer minska drastiskt så ser jag väldigt bra risk/reward i aktien. Det kanske kommer fler insiderköp och värderingen kanske femdubblas om några bra avtal skrivs.

Twitter @Swingtraderguru

Alla investeringar är förknippade med risk. Alla beslut om investeringar tas på eget bevåg och inga skribenter på denna sajt kan ställas ansvarig för investeringar baserat på information från denna sajt.  Analyser & inlägg skall endast ses som hypotetiska resonemang och vederbörande bör alltid göra en egen analys och kolla källor. Sajten reflekterar  endast våra resonemang och handlingar och skall inte ses som rådgivande.

10 År sedan bloggstart!

2020/12/31 § Lämna en kommentar

För ett tag sedan var det 10 år sedan bloggen startade så här kommer utfall samt några reflektioner.

Resultatet för portföljutvecklingen blev cirka + 30 000 %. Grafen är från September då Avanzas porföljrapportering buggat ur och inte längre klarar att visa 10 år som den skall. Portföljen har minskar något sedan dess och stannade på + 85 % för året som gått.

Helt klart ett fantastisk resultat och då får det beaktas att det är en begränsad tid som lagts på investeringarna. Inga hävstångsprodukter är inkluderade förutom teckningsoptioner. Dessutom brukar jag avstå vissa investeringar av moraliska skäl som exempelvis casinoverksamhet. Jämförelseindexet är det bredaste som finns över Sverige och inkluderar inte återinvesterad utdelning. Använder man dylikt så landade det på cirka + 200 % vilket även det skulle synas som ett rakt streck i grafen. Korrelationen med övriga börsen är låg, kanske nästan obefintlig även om det märks i det kortare perspektivet.

Jag kollade lite fort på resultatet från de tips som presenteras och ambitionen har alltid varit att aktien skall kunna gå upp cirka 100 % ganska lätt och de finns redovisat under fliken Trackrecord.

Den procentuella utvecklingen har varit ungefär mellan + 20 – 7500 %. Medel 750 %. Median 255%. 80 % av tipsen gick cirka 100 % eller mera. Några tips var även negativa med en 100 % träffsäkerhet.

Kontentan är att den strategi jag använt har varit mycket framgångsrik men även till en förhållandevis balanserad risk för att vara högriskpapper.

Gott Nytt År!

Three Gates köpt 2.0

2020/10/01 § Lämna en kommentar

Så nu har jag köpt tillbaka TG efter ett par års frånvaro. Förra gången jag tipsade om TG så gick aktien upp cirka 300 procent och förhoppningsvis blir det ett bra race även denna gång.

TG har varit i kris med dålig likviditet under lång tid men nu börjar det ljusna något. Trots krisen så har det skett kraftiga race i aktien när PM släpps vilket visar hur triggerberoende aktien är. Jag tror aktien främst kommer gå upp på förväntan och det är hög risk som vanligt.

Skäl som gjort att jag valt att investera är:

De har tagit in runt 20 MSEK i kapital i år och förhoppningsvis så kommer det in betydande kapital via TO1 som stängde nyligen. Detta medför att de kan sanera ekonomin samt fortsätta med utvecklingen tills förhoppningsvis positivt kassaflöde nås. Risken minskar då och blir mer balanserad. Vid senaste rapport fanns 6 MSEK i likvida medel samt 5 MSEK i fodringar så med kapitalet från TO1 så borde de klara sig ett tag.

TG har sex kommande lanseringar 20/21 och dotterbolaget Tivola har en historia av att skapa populära spel som haft fler än 100 miljoner nedladdningar. Enligt SensortoTower 1,3 miljoner endast i Augusti. Nu samarbetar de två studiorna för att få fram så bra lukrativa spel som möjligt.

Omsättningen börjar närma sig 20 MSEK på årsbasis vilket ger ett rullande P/S tal på 1,8 vilket är extremt lågt jämfört med många andra Svenska gamingbolag.

Det råder masspsykos just nu i vissa gamingbolag och jag tror att minsta riktiga indikation på att TG är på väg att göra en turnaround så kommer aktien rusa. De två historiskt absolut sämsta bolaget inom Svensk noterad gaming, Star Vault samt Gaming Corps har värderats till cirka 300 MSEK respektive 200 MSEK i år. Det finns även andra exempel på liknande mindre gamingbolag med extrema värderingar från Norden.

Här ser man en jämförelse baserat på rullande P/S och TG låga P/B tal finns även representerat. Det här ger en grov fingervisning för det är många andra faktorer som också spelar roll när man värderar ett bolag.

Med 6 kommande spel, ett par pågående i början på lanseringsskede, samt över 30 spel i portföljen så finns det en del ben att stå på och kommande triggers. Personligen finner jag de kommande spelen Animal World samt Untamed mest spännande i nuläget men då har jag bara skrapat på ytan av alla spel. Den förstnämnda, med planerad lansering Q1 2021, är den första i ”serien” som är fullt optimerat för Free to Play och har fått 200 000 euro i utvecklingsbidrag. Den sistnämnda, med planerad lansering Q2 2021, verkar vara ett nytt koncept som handlar om att tämja djur.

Citat från senaste PM där det kan vara värt att notera att även Ataris aktie gått väldigt bra de senaste månaderna.

Atari Asteroids Star Pilot

Ytterligare uppdateringar och optimering förbereds för Atari Asteroids Star Pilot för att öka spelarengagemanget. En ny omgång användarförvärv kommer att inledas efter att uppdateringarna genomförts.

Project Blue Book: Hidden Mysteries

Project Blue Book: Hidden Mysteries har fått solida retentions-siffror från inledande användarförvärv. History Channel prövar nu resultaten av marknadsföring i sociala medier och TV-reklam inför en gemensam större marknadsföringsinsats när det är möjligt att nå bäst möjlig effekt.

Wordie

Överlämnandet av Wordie i enlighet med det tidigare meddelade förvärvsavtalet har genomförts och Three Gates och Tivola arbetar tillsammans med den planerade nylanseringen av spelet, som kommer att genomföras genom en större uppdatering, introduktion av nya spelare, mer fokuserad lokalisering och med hjälp av Tivolas varumärke. Ytterligare information om planerna för Wordie kommer under de kommande veckorna.”

Kontentan blir att om det sker en turnaround så kan värderingen hamna på nivåer över 150 MSEK. Blir försäljningen riktigt bra för något av spelen som är på gång så betydligt högre.

Twitter @Swingtraderguru

Alla investeringar är förknippade med risk. Alla beslut om investeringar tas på eget bevåg och inga skribenter på denna sajt kan ställas ansvarig för investeringar baserat på information från denna sajt.  Analyser & inlägg skall endast ses som hypotetiska resonemang och vederbörande bör alltid göra en egen analys och kolla källor. Sajten reflekterar  endast våra resonemang och handlingar och skall inte ses som rådgivande.

Starbreeze Köpt 3.0

2020/09/10 § Lämna en kommentar

Sådär nu är man delägare igen efter flera års frånvaro.

Jag har bara följt Star sporadisk under de senaste åren förutom när jag analyserade spelsläppet av OTWD och förutspådde att det skulle tokfloppa. Innan hade jag varnat för den höga värderingen och risken och Star hamnade i rekonstruktion på grund av grova felbedömningar från ledningens sida.

Bolaget är fortfarande i en enda röra men saker och ting har börjat ljusna. Precis kom nyheten att Star tas bort från obslistan vilket beror på att bolagets likviditet förbättrats nämvärt på grund av NE som blev kraftigt övertecknad.

Jag har kollat övergripande och ytligt på bolaget och framtida triggers som jag tror kommer driva kursen uppåt är:

DLC som släpps till Payday 2 och det skall fortsätta fram tills Payday 3 lanseras. Det här är mindre triggers men bidrar ändå men mycket bra försäljning då intresset för Payday 2 fortfarande är stort. På Steam är communityt det största med över 6 miljoner medlemmar och topp på cirka 30 000 spelare samtidigt i dagsläget.

Payday: Crime War Mobilvarianten som mjuklanserats och förlorade Universal som förläggare när de la ned mobilspelsverksamheten. Jag kollade lite på data för något år sedan och den såg OK ut men det är fortfarande osäkert huruvida lansering sker. Hittar de en bra förläggare och lanserar så tror jag det kan överraska och agera som en medelstor trigger.

Payday 3 Givetvis den stora trigger med planerat lansering 2022/23. Innan kan eventuellt förläggaravtal agera som större trigger också.

Kursen kan nog gå upp flera hundra procent på förväntan fram till Payday 3 lanseras. 5 kr är nog rimligt beroende på vad som händer. Om Payday 3 blir en blockbuster så lär 10 kr passeras. Risken är hög som vanligt.

Twitter @Swingtraderguru

Alla investeringar är förknippade med risk. Alla beslut om investeringar tas på eget bevåg och inga skribenter på denna sajt kan ställas ansvarig för investeringar baserat på information från denna sajt.  Analyser & inlägg skall endast ses som hypotetiska resonemang och vederbörande bör alltid göra en egen analys och kolla källor. Sajten reflekterar  endast våra resonemang och handlingar och skall inte ses som rådgivande.

Dicot köpt 2.0

2020/05/25 § 3 kommentarer

Då har jag handlat Dicot igen. Nyemission är på gång igen och aktiekursen har havererat till löjligt låg nivå med en premoney värdering på 16 MSEK. Främst positiva saker han hänt i bolaget sedan jag tipsad om bolaget. Förra sommaren publicerades en studie som gjorts på råtta där Libiguin jämfördes med Viagra. Studien fick ett positivt resultat där indikationen var att Libiguin har andra effekter än Viagra samt är långtidsverkande.

Börsplus skrev vid den senaste nyemssionen i höstas.

”På kurs 4,50 kronor är Dicot för högt värderat för en köprekommendation. Aktien kan däremot vara en chansning om man kan komma in nära teckningskursen (2,60 kr) till exempel genom att teckna utan företräde eller köpa billiga teckningsrätter i slutet av teckningsperioden.”

https://www.nyemissioner.se/nyheter/dicot_faar_tecknarekommendation_av_boersplus/831

Nu går det alltså att komma in på 1 kr.

Det är två triggers i närtid. Den första skall komma i Q2 och släpps nog i samband med nyemissionen för att öka intresset för den. Den blir nästan garanterat positiv och består av en kvalitativ studie där man intervjuar en större grupp män på Madagaskar.

Den andra är en till kvantitativ.

”Pelvipharm är specialiserade på djurmodeller relevanta för sexuella dysfunktioner. De läkemedelsbolag som utvecklat de idag på marknaden ledande läkemedlen för att behandla sexuella dysfunktioner har samtliga använt Pelvipharm i det prekliniska utvecklingsprogrammet. Vi har nu glädjen att meddela att den första studien med vår läkemedelskandidat Libiguin® har initierats där vi kommer att studera effekten på erektion i Pelvipharms djurmodell. Detta är ett av flera viktiga steg i syfte att klargöra substansens effekt och framtida användningsområde. Dicot ser med tillförsikt fram emot de resultat som dessa studier kommer att ge. Resultaten förväntas under sommaren 2020.”

https://mb.cision.com/Main/17172/3052448/1205641.pdf

Jag tror aktien kommer dra ordentligt på dessa resultat om de blir positiva och främst den sistnämnda då det är en tung aktör som utför den. Risken finns för förseningar men kassan borde räcka ett bra tag och den kommande nyemissionen är garanterad till 70 %.

Att värderingen är så låg tror jag främst beror på Coronafrossa samt att delägarna är så okunniga. Dylika bolag brukar värderas till i alla fall runt 100 MSEK. Risken är hög som vanligt och man får vara beredd på flera nyemissioner men förhoppningsvis så ger de nya studierna mer kött på benen som kan attrahera med kvalificerade investerare eller en större samarbetspartner.

Potentialen behöver man nog inte prata så mycket om då marknadssegmentet Dicot verkar i är på cirka 60 MDKR per år.

 

 

 

Coronafrossa och spelutvecklarna

2020/03/16 § Lämna en kommentar

Coronafrossan har slagit till på allvar och börsen rasar ena dagen med 10 % för att andra dagen gå upp med 10 %. Det största problemet i Sverige är väl att vi har så få intensivvårdplatser vilket varit känt länge. Tyskland har exempelvis 6 gånger flera.

Att spelutvecklarna rasar på grund av börskraschen kan vara relevant beroende på bolag men då skall det bero på att de varit övervärderade och inte att de nödvändigtvis får minskade intäkter. Att bolag som MAG dras med är bara löjligt. MAG har ett rullande P/S på 1,4 och P/B 0,87 på grund av en enorm kassa men värderas till ynkliga 300 MSEK.

VD skriver på twitter:

”We are moving from allowing and enabling everyone to work from home earlier this week to now officially going ”remote first”. Hope this new approach will improve how we can handle remote team work in general even after we are on the other side of this outbreak.”

De har alltså redan vidtagit åtgärder och är nog vana att jobba hemifrån vid sjukdom osv.

Vidare så ökar försäljningen och effekterna är tydliga i Kina och samma sak kommer nog att hända i övriga länder som drabbats hårt.

”While the coronavirus has caused cancellations of esports tournaments throughout China, and slowed down manufacturing of video game consoles, stay-at-home activities are more popular than ever. Total game downloads on Apple’s app store in China increased 27.5% year over year and revenue rose by 12.1%, according to market research firm Sensor Tower.”

https://edition.cnn.com/2020/02/13/intl_business/gaming-china-coronavirus/index.html

”Average weekly downloads of apps during the first two weeks of February jumped 40 per cent compared with the average for the whole of 2019, the statistics showed. ”

https://www.ft.com/content/f1704f82-5238-11ea-8841-482eed0038b1

Vi får väl se om/när marknaden förstår det här och det gynnar givetvis bara de som har eller snart kommer få gedigen försäljning. Exempelvis kan man se att MAGs spel Quizduell har tokrusat på nedladdningslistorna i Italien och ligger på plats 9 för Iphone alla spel vilket kan jämföras med en 200 plats för två veckor sedan och en 300 plats i julas.

Zordix två spelsläpp

2020/03/01 § Lämna en kommentar

Då har en kaotisk vecka tagit slut med börsras samt Coronafrossa. Zordix hade två spelsläpp och släppte rapport i torsdags så större oflyt kan det inte bli med tajmingen när det handlar om aktiekursen. Det är svårt att analysera, nästan omöjligt, enskilda bolag när det rasar så här då det sätter allt rationellt handlande ur spel och då är aktiemarknaden när det handlar om mindre bolag irrationell ändå. Coronaviruset påverkar generellt inte de mindre spelutvecklarna nämnvärt och sannolikt ökar spelförsäljningen i Kina på grund av det även om det också är marginellt.

Hayfever släpptes i tisdag och jag tycker det är ett bra spel även om det är för svårt. Nu riktar det sig till hardcore plattformsspelare och jag spelar sällan plattformsspel. Betygen från de mer kvalificerade recensenterna har varit bra där nästan alla ger runt 8/10. Försäljningen verkar vara sådär, blygsam på PC men lite mera på konsoler. I Nordamerika är det 5 som betygsatt det till PS4 vilken kan låta värdelöst men det är det inte. De flesta pyttesmå produktionen brukar får 0- 1 röster. Det här kan indikera några tusen sålda på PS4 i bara Nordamerika hittills även om det är väldigt vansklig uppskattning. Som jämförelse har spelet Draugen också fått fem röster och det har fått cirka 800 röster på Steam samt promotas med fet bild i Sonys onlineaffär. Hayfever lär inte påverka Zordix ekonomi nämnvärt vare sig negativt eller positivt då det är en sån liten produktion.

Overpass släpptes i Torsdag och jag tycker det är bättre än Aqua Moto Racing Utopia men det är inte den resultatförbättring jag hoppades på där förväntan låg på +70 i snittbetyg på Metacritic. Overpass har fått väldigt blandade recensioner från 2-8/10 av de jag hittat och snittet på PC är 61 och 56 på konsol. Jag har hittat 4-5 recensioner som ger det 7-8/10 vilket är ok så det finns några som gillar det. Min bedömning är att det är mycket innehåll och fina spelbanor. Kameravinkeln är ibland väldigt frustrerande och ofta är det för svårt. Priset är alldeles för högt. Får man flow på en bana så är det kul men kör man fast så tröttnar man.

Här är en balanserad recension:

https://www.forbes.com/sites/mattgardner1/2020/02/27/review-overpass-has-underdog-charm-despite-a-few-obstacles/#4a042f447bb1

Försäljningen kommer nog inte bli något märkvärdigt men det är svårt att analysera nu när det är brist på data och spelet inte släpps på konsol i USA. PS4 UK ha gett 6 betyg. Jag tror Big Bens strategi är att sälja Overpass till rea därav det höga nypriset men det är svårt att veta då man ofta inte förstår hur spelutvecklarna tänker. Jag hade släppt det till ett pris runt 300 sek.

Rapporten var ointressant och att omsättningen skulle minska var givet. Zordix har sedan länge främst arbetat på de egna produktionerna och då minskar givetvis intäkterna. Det är värt att notera att Zordix hade över 11 MSEK i kortsiktiga fodringar. Jag blir inte förvånad om en del aktieägare såg någonting negativt med rapporten men det beror på att de mindre bolagen attraherar de mest okunniga investerarna.

Närmsta framtida släpp är Ponpu. Jag tror de flesta frågar sig vad detta är för spel? och förväntan är låg på försäljningen men det kan nog bli en mindre trigger när det skall släppas. Ponpu blev utnämnt till bästa konsolspel och vann även juryns hederspris på Game Connection Indie Development Awards som ägde rum under Paris Games Week. Tyngre utmärkningar är nog svårt att hitta för ett indiespel i detta skede men det garanterar givetvis inte att spelet når ut genom bruset.

När det kommit mer data kommer jag uppdatera inlägget.

Hayfever åsikter

2020/01/24 § 2 kommentarer

Här samlas alla artiklar som innehåller åsikter om spelet Hayfever som Zordix är förläggare åt. Pixadome är utvecklare.

”2020-01-23 16:00Zordix Publishing och Pixadome kan idag berätta att spelet Hayfever; Pixadomes första titel och den första titeln att ges ut av Zordix Publishing, kommer att släppas den 25:e februari i år. Spelet släpps samtidigt till formaten Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 samt PC. Det svenskutvecklade Hayfever är det första spelet som ges ut av Zordix Publishing. Spelet hör till genren “precisionsplattformare” och riktar sig till spelare som vill ha en rejäl utmaning. Titeln kommer släppas till samtliga stora format den 25:e Februari med basprissättningen 14.99 USD. Hälften av intäkterna från spelets försäljning tillfaller Zordix.  En ny trailer med releasedatum har släppts idag, och går att se via denna länk: https://youtu.be/RyZulAR7p4g ”Vi är mycket glada över att äntligen få dela med oss av Hayfevers releasedatum. Titeln har redan uppmärksammats av bland annat Tencent och stora publikationer såsom NintendoLife har skrivit om spelet. Inför marknadsföringen av titeln samarbetar vi bland annat med Vicarious PR som blev utsedda till bästa nya PR-byrå i USA 2018. Dessa typer av nya samarbeten kommer att låta oss ta Zordix marknadsföring till helt nya nivåer och vi blickar framåt med stor entusiasm.” – Axel Danielsson, Marknadschef på Zordix. ”

Kortare bakgrund från PM.

Hayfever is one of those platformers that looks cute, but underneath the surface it’s actually extremely tough. The game doesn’t allow players to jump, which is why the pollen clouds are so important for reaching certain areas. While there hasn’t been a huge amount of excitement around the game, it will almost certainly be a big sleeper hit with platforming game fans. Anyone who has played Celeste will know the joy that platformers can bring, as well as the frustration that comes alongside them.”

https://www.playstationenthusiast.com/hayfever-release-date-announced-and-its-only-a-month-away/

”Recommended, fun and well made! A solid 10/10 from me.”

https://steamcommunity.com/groups/indiepromo Moderator över gruppen med 150k medlemmar.

Portföljen + 15 000 %

2020/01/03 § Lämna en kommentar

Året började bra så igår slogs 15 000 % för portföljutvecklingen sedan bloggstart.

Årsresultat 2019 + 56,6 %

2019/12/31 § Lämna en kommentar

Ännu ett bra år där index slås med råge.

Jag trodde vid förra årsskiftet att börsen skulle ner men det blev raka motsatsen med en kraftig återhämtning med ATH till mångas förvåning. Vi får se hur det går i USA som snart har en statsskuld på ATH motsvarande den på 1940-talet.

2020 tror jag kan bli ett spännande börsår och i mina bolag så händer det mycket H1. Zordix skall ha tre spelsläpp. MAG har även påbörjat två spelsläpp samt har ett på gång. Rootfruit har fått ett fint stort Europeisk avtal som kan bli väldigt bra. Gold Town Games skall implementera Wayne Gretzky i sitt spel WHM och skall även släppa WFM mer globalt.

Gott Nytt År!