Liten uppdatering

2017/09/02 § 3 kommentarer

Det har hänt en del sedan senaste inlägget.

 

Rootfruits senaste rapport visade på förlust men företaget har nu haft 16 tillväxtkvartal i rad och prognoserar vinst för helåret och de brukar få rätt till skillnad från andra mindre bolag som bara lovar en massa strunt. Det märks att de kör trial and error för att hitta nya storsäljare och den nyaste produkten från gårdschips är Halländsk Cheddar.

 

 

Novus Group kom än en gång med en bra rapport med en omsättningsökning samt vinst på 1,6 MSEK för senaste kvartalet. Utdelningen ökar från 11 till 15 öre per aktie. Aktien har tagit lite fart på det och förhoppningsvis kan kurser på  + 6 kr nås nästa år under valåret då företagets tjänster får en boost.

 

Scandidos har haft ett bra race på goda nyheter och börjar närma sig min riktkurs på 10 kr trots att försäljningen av Discover inte ökat nämnvärt vilket var en premiss för riktkursen. Bolaget har fått ett ramavtal i Frankrike samt  en fin order från USA.  Hade jag skrivit detta inlägg tidigare så hade jag tänkt flagga för en eventuell nyemission inom ett halvår men den kom nu i veckan och var riktad så den påverkade kursen positivt.  I alla fall en av aktörerna, som köpt  i den riktade emissionen till 6 kr, har en stor svans och kan pumpa upp aktien en del. Så fundamenta lär inte spela så stor roll på kort sikt framöver.

 

Jag har identifierat ett extra intressant bolag som jag kanske skriver om framöver då en del frågetecken behöver klaras ut först.

 

Peace Out

Annonser

Rootfruits dippsåser

2017/07/06 § Lämna en kommentar

 

Fick hem två provsmaker från Rootfruits VD, Lingon och Kantarell.  Lingon smakade ungefär lika konstigt som det låter och skall tydligen vara ”barnens favorit”. Kantarell smakade ok även om jag inte är så förtjust i den svampsorten. Jag tror att jag smakat mig igenom hela Rootfruits chipssortiment förutom de nya Atacama-Salt och den enda som jag gillar är Chipotle och den blandade Rootfruits. Men smaken är som baken och det är lustigt för jag har jag hört flera gånger  i affären hur goda Tryffel och Parmesan är från kunder som pratar öppet. Jag menar hur många gånger hör man folk prata chips i affären?

Sparris smakar nog väldigt underligt så Rödbeta står på tur att testas.

Dags att byta

2017/06/28 § Lämna en kommentar

WordPress har gjort flera  uppdateringar sedan den här bloggen skapades och det är mycket som inte fungerar och det kan bero på den gamla mall jag använder. Radbrytningar kommer inte med och jag såg precis att flera kommentaren gjorts i år som jag inte sett först nu.

Jag vill inte bara byta mall för då kanske gamla inlägg förstörs så det blir till att göra en ny blogg framöver.

 

 

 

 

Scandidos bokslutskommuniké

2017/06/28 § Lämna en kommentar

Inget märkvärdigt sista kvartal vilket inte var oväntat för min del. Trenden är positiv med extremt bra bruttomarginal och kraftig omsättningsökning på årsbasis.  Det som krävs för ett positivt resultat på årsbasis är att försäljningen tar fart på allvar för Discover och än så länge är det främst (bara) asiaterna som gjort beställningar och jag vet inte varför de ligger i framkant som Early adopters.
edit
Affärstidningen skriver idag
Saken är den att när tecknen är mer tydliga så kan det bli väldigt svårt att komma in i bolaget på dessa nivåer.
”ScandiDos

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017 (Cision)

2017-06-28 08:30

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Fjärde Kvartalet 1 februari 2017 – 30 april 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,5 (9,4) Mkr, en ökning med 23,2% jämfört med motsvarande period föregående år · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 10,5 (8,3) Mkr, en ökning med 2,2 Mkr. · Bruttomarginalen uppgick till 81% (76%) en ökning med 5% · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1,6 (-3,2) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,8 (-6,2) Mkr · Säljer första Delta4 Discover i Sydkorea Perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,4 (33,6) Mkr, en ökning med 41,2% jämfört med motsvarande period föregående år · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 39,5 (28,5) Mkr, en ökning med 11,0 Mkr. · Bruttomarginalen uppgick till 75% (73%), en ökning med 2% · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -8,0 (-12,2) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten –13,2 (-18,6) Mkr · Viktiga beställningar: · Argentina, 20:e landet som köper Delta4 Phantom+ · Prestigesjukhus i Sydkorea väljer Delta4 Phantom+ · 6 sjukhus i Grekland väljer Delta4 Phantom+ · Startar försäljningskontor i Asien · Beslut om företrädesemission på 28,7 Mkr för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar samt ökade marknads- och försäljningsinsatser. Emissionen övertecknad med 53% · Delta4 Discover erhåller godkännande enligt Medicinska direktivet och får därmed CE-märkas · Utser Erik Penser Bank till Certified Adviser · Tillsätter ny marknadschef Viktiga händelser efter rapport-periodens utgång · ScandiDos tar order på Delta4 Discover i Kina

VD har ordet Verksamheten utvecklades på ett mycket positivt sätt under 2016/2017 och Delta4 Phantom+ rönte framgångar på samtliga större marknader. Under året har det genomsnittliga värdet av Delta4 Phantom+ försäljningen ökat vilket hjälper till att förbättra täckningsbidraget. Försäljning av servicekontrakt har förbättrats väsentligt för Delta4 Phantom och Phantom+ under året. Den höga aktiviteten inom marknadsföring och försäljning för samtliga produkter fortsätter och önskemål på demonstrationer och långtidstester av Delta4 Discover har ökat ytterligare. Detta är likartat med önskemålen vi hade när Delta4 Phantom var ny. Under det gångna året reducerade ScandiDos interna och externa resurser inom produktutveckling för att ytterligare kunna investera inom marknadsföring och försäljning. Fler säljare har anställts i dotterbolagen i USA, Frankrike och i Asien och marknadsinsatserna har ökats med ny Marknadsansvarig och en dedikerad marknadsassistent. Omfattande marknadsstudier har genomförts tillsammans med Business Sweden i sju av de mest intressanta länderna för Delta4 Discover. Utfallet av denna marknadsstudie var mycket positivt och visar entydigt på intresset för de lösningar ScandiDos erbjuder. 2017/2018 kommer att bli ett mycket spännande år för ScandiDos och för strålterapin. Stora landvinningar förväntas inom strålterapin både inom ökad behandlingskontroll och ökad effektivitet. MR-baserade strålterapimaskiner gör entré och snabbare effektivare behandlingsmaskiner ökar kapaciteten inte minst i utvecklingsländerna. Denna utveckling kommer att kräva effektivare kvalitetskontroll och ökad noggrannhet, precis vad ScandiDos på ett unikt sätt erbjuder!”

Rootfruit SVD

2017/06/02 § Lämna en kommentar

SVD glömmer möjligheterna för expansion i Norden samt övriga världen. Rootfruit har exempelvis fått förfrågningar från Asien.
Bra att fler börjar få upp ögonen för bolaget i alla fall.
”Rootfruit

Rootfruit kan bli en hyfsad placering på lite sikt – SvD Börsplus (Finwire)

2017-06-02 14:19
Chipstillverkaren Rootfruit är mest känt för sina chips baserade på andra rotfrukter än den gamla hederliga potatisen. Trots liten skala har bolaget växt till att bli en betydande spelare på marknaden för premiumchips. Aktiekursen har pressats efter försämrade tillväxtutsikter, men Rootfruit har intressanta varumärken och om nya produkt- och marknadssatsningar blir lyckade kan aktien bli bra på sikt. Det skriver SvD Börsplus i analys på fredagen.

Börsplus bedömer att optimistiskt scenario, med en årlig tillväxt på över 20 procent och rörelsemarginaler på 7-10 procent så skulle bolaget kunna värderas till 1,5 gånger försäljningen och en dubblering av aktien vore inte omöjlig på ett par års sikt.

I ett pessimistiskt scenario kan man tänka sig att konkurrensen hårdnar och det blir ännu svårare att sticka ut i butikshyllorna. Då är det inte omöjligt att ett större omtag behövs och att ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna kan bli aktuellt.

”Summerar man intrycken verkar Rootfruit vara ett seriöst bolag och som uppstickare på den nordiska chipsmarknaden har man lyckats bra och är numera väletablerade i premiumsegmentet. Det är troligt att försäljningen kan fortsätta växa i god takt framöver men man kanske inte ska vänta sig någon explosionsartad utveckling”, skriver Börsplus.

Marknaden för premiumchips var värd 260 miljoner kronor 2014 och ska delas av aktörer som OLW, Estrella, Svenska Lantchips och Rootfruit. Marginalerna i branschen är också chipstunna. ”Men givet den vetskapen är det möjligt att Rootfruit ändå skulle kunna bli en hyfsad placering på lite sikt, även om vi avstår från ett regelrätt köpråd”, avslutar Börsplus sin analys.

 

Henrik Öhlin”

Funcom rapport

2017/05/17 § Lämna en kommentar

Släpptes igår.

Jag räknade på en vinst med + 50 MNOK och det landade på cirka 53 MNOK så estimeringen var nästan exakt.

Funcom har inte rört sig som jag trott utan kursen har havererat vilket till stor del verkar bero på enskilda traders som trycker kursen hur de vill.

Taget att det är så svårt att tolka hur marknaden fungerar i Funcoms fall så har jag svårt att se vad som händer i morgon när Oslobörsen öppnar igen. Taget att det var så enkelt att predicera vinsten så borde det inte hända så mycket men som vanligt så brukar inte direkt marknaden har någon koll alls.

Försäljningen av Conan Exiles är sedan ett tag väldigt låg och cirka 10 % av spelägarna spelade de senaste två veckorna med en mediantid på cirka 2 timmar enligt Steamspy.  Så det är svårt att säga  vad folk tycker om spelet och hur det kommer utveckla sig framöver när förbättringar gjorts.

Jag tror att scenariot blir att Conan kommer sälja bra men kanske inte bli någon blockbuster som konkurrenten ARK : Survival Evolved även om betygen på Steam i nuläget är liknande. Ark som sålt många miljoner exemplar har jag själv spelat i över 100 timmar och kortfattat är det är ett skitspel men extremt beroendeframkallande så många spelar det ändå.  Conan har jag bara testat ett kortare tag då jag inte vill lägga för mycket tid då det varit så många stor buggar (exploits).

Kontentan är att detta är ett lite klurigt case då Funcom har stora skulder i konvertibler som eventuellt måste betalas i slutet av 2018.

Novus & Rootfruits rapporter

2017/05/08 § Lämna en kommentar

Släpptes idag.

”Novus Group

Kvartalsredogörelse kvartal 3 (Cision)

2017-05-08 08:00

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 10 997 (8 027) Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick omsättningen till kSEK 32 020 (26 396) Resultat före skatt uppgick till kSEK 511 (-1 201) Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick resultat före skatt till kSEK 617 (443) Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 9 997 (9 291) Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 7 346 (8 355)”

Mycket kraftig omsättningsökning jämfört med föregående år och vinst. Novus blev även utsett till Europas mest innovativa undersökningsteam av tidningen CFI.co.
Rootfruit
”Jan – Mars 2017 (Första Kvartalet) · Nettoomsättningen uppgick till 8 653 (7 390) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17%. · Bruttoresultatet uppgick till 5 047 (3 855) tSEK och bruttovinstmarginalen 58% (52%). · Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -249 (-722) tSEK. · Resultat före skatt uppgick till – 479 (-937) tSEK. · Styrelsen vidhåller sin prognos om en tillväxt på 10-20% och ett positivt resultat för helåret.”
Kraftig omsättningsökning men förlust på grund av nylansering och investeringar som belastar resultatet. Dippmixerna sålde för ca 250 000 sek under sista veckan av kvartalsperioden så det skall bli intressant att se framöver vad det landar på. Uppenbarligen kan intäkterna bli betydande på årsbasis.